Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp ở trình độ Sơ trung (Pre – Intermediate), các kỹ năng giao tiếp thông dụng, cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp thông thường và tham khảo tài liệu.

Học phần gồm 5 đơn vị bài học, mỗi đơn vị gồm có 5 phần bao gồm các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và từ vựng, ngữ pháp.